Юлски кандидат-студентски допълващи изпити след трето класиране за ОКС "Бакалавър"

... до тяхното начало - 22-ри юли, 12:30 часа!

ПРИЕМ "БАКАЛАВРИ"


ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" За академичната 2017/2018 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” - Свищов се осъществява:
  • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел "Допълнително положени държавни зрелостни изпити", проведен в периода 2008 г. - 2017 г.;
  • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски, руски или испански език;
  • с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
  • с оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).
За повече информация: www.uni-svishtov.bg/kskb и телефони 0882/552 523, 0631/ 66 381, 66 431, 66 225, 66 226, 66 227, 66 234. E-mail: ksk@uni-svishtov.bg